Մեր գործընկերներն են
 

 1. Հայկական Ծրագրեր ՍՊԸ
 2. Համար մեկ փաստաբանական գրասենյակ ՍՊԸ
 3. ԹելՍելլ ՓԲԸ
 4. Բազալտ-ԷՄ ՍՊԸ
 5. Էյչդի Մեդիա Գրուպ ՍՊԸ
 6. Նյու Թերմ ՍՊԸ
 7. Բաբայան Որդիներ ՍՊԸ
 8. Կարենց ՍՊԸ
 9. Հայանե ՍՊԸ
 10. Էր-Ընդ-Արեգ ՍՊԸ
 11. Գոր Մետալ ՍՊԸ
 12. Առ-Ագա ՍՊԸ
 13. Արստալ ՍՊԸ
 14. Բազալտ-ԷՄ ՍՊԸ
 15. Ջրային հայելի ՍՊԸ
 16. Սիսիանի Նորոգշին ՍՊԸ
 17. Անի և Գոհար ՍՊԸ
 18. Ս.Կ.ԿԱԶ ՍՊԸ
 19. Եվգրիգ ՍՊԸ
 20. Էմմա Ասլանյան և որդիներ ՍՊԸ
 21. Ազատ և Էմմա ՍՊԸ
 22. Արմեն-Արեգ ՍՊԸ
 23. Մադ-Դաս ՍՊԸ
 24. Արմեն և որդիներ ՍՊԸ
 25. Էլիտ-Գոգ ՍՊԸ
 26. Նարեկ և Մարտին  ՍՊԸ
 27. Ակներ ՍՊԸ
 28. Նիթ-Վուդ ՍՊԸ
 29. Էռ-Կա-Էմ ՍՊԸ 
 30. Ավչի ՍՊԸ
 31. Ֆարմ Էլեն ՍՊԸ
 32. Կար Գետափ ՍՊԸ
 33. Վազանց ՍՊԸ
 34. Ծիրանի Փող ՍՊԸ
 35. Լինարե ՍՊԸ
 36. Սյուզար  ՍՊԸ
 37. Ֆերոնիա ՍՊԸ
 38. Շադնե ՍՊԸ
 39. Ղուլմար ՍՊԸ
 40. Սթար Էներջ ՍՊԸ
 41. Քարաշենի ԱՕՄ ՍԿ
 42. Ակների ԱՕՄ ՍԿ
 43. Տաթևի ԱՕՄ ՍԿ
 44. Հարժիսի ԱՕՄ ՍԿ
 45. Ոսմար ՍՊԸ
 46. Գորեր ՍՊԸ
 47. Գորիսի Գամմա ԲԲԸ
 48. Գորիս ԷՑՇ ԲԲԸ
 49. Զանգեզուր ԷՑՇ ՍՊԸ
 50. Զանգեզուր-95 ԱԿ

Անհատ ձեռնակատերեր